• Librarie crestina

Un Dumnezeu desăvârșit care desăvârșește omul

Sâmbătă, 24 aprilie

Pasaj biblic: Psalmul 18:17-36

Dumnezeul oricărui har […] vă va desăvârși, vă va întări,
vă va da putere și vă va face neclintiți. (1 Petru 5:10)


Prima parte a Psalmului 18, cu precădere versetul 7 și următoarele, sunt
pline de laude la adresa măreției și puterii lui Dumnezeu. În pasajul biblic
de astăzi psalmistul rememorează cum l-a ajutat Dumnezeu să-și biruie
dușmanii și să-I rămână credincios Lui. Titlul pe care l-am ales pentru această
meditație este inspirat din versetele 32 și 34. Dumnezeu, în desăvârșirea Sa, îl
ocrotește pe cel neprihănit de nimicirile vrăjmașului, venite atât din interior,
cât și din exterior.

Oricând avem de-a face cu strâmtorare (versetul 18), cu
smerire (versetul 27), cu întuneric (versetul 28) sau cu ziduri și oștiri vrăjmașe
(versetul 29); judecățile Sale drepte (versetele 25, 26) ne vor scoate la mal.
Dumnezeul nostru desăvârșit cunoaște dorințele noastre de a face ce este
bine. El ne înțelege slăbiciunile și incapacitatea de a ne salva. În desăvârșirea
Sa, nu numai că ne mântuiește, ci și ne desăvârșește.
„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite […] Dumnezeu […] mă povățuiește
pe calea cea dreaptă.” (versetele 30 și 32). Păcatul și consecințele Lui ne
afectează. Suntem slabi și neajutorați în fața dușmanului nostru. Cele mai
bune eforturi ale noastre de a ajunge la neprihănire sunt insuficiente față
de standardul de sfințenie al lui Dumnezeu. Și noi ar trebui să ne ridicăm
glasul, asemeni lui Isaia: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze
necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut
cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” (Isaia 6:5). Atunci Dumnezeu
va veni în ajutor, ne va atinge cu cărbunele lui purificator și ne va curăți spre
desăvârșire.
Putem fi oare desăvârșiți cu adevărat în această viață? La fel de desăvârșiți
ca un copil de doi ani care face ceea ce este normal pentru vârsta lui. Calea
Domnului „este desăvârșită”, iar calea mea El o „face desăvârșită”. Dumnezeu
Își va continua lucrarea de sfințire până când vom ajunge desăvârșiți în ceruri.
Delmar Eby – London, KY
Desăvârșirea nu are legătură cu ce putem face,
ci cu cât ne dedicăm lui Dumnezeu.
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 19:29-48; 2 Samuel 10-12

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

  • Asculta Radio Levi