• Librarie crestina

Tari în credință

Miercuri, 28 aprilie

Pasaje biblice: Psalmul 46,
Efeseni 6:10-18
Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! (1 Corinteni 16:13)
Un uliu dădea târcoale deasupra câmpului, folosindu-se de curenții de
aer cald în timp ce vâna. Când acesta se apropie de o mică râpă, un cârd
de mierle cu aripi roșii se ridicară din cuiburile lor adăpostite de stufăriș
și de tufe de soc. Mierlele începură a hărțui uliul pentru a-l îndepărta de
cuiburile lor și urmărirea continuă până ce stolul se pierdu printre copacii
din depărtare. Între timp, o cioară din copacii de prin apropiere zbură până
jos, între cuiburi. Femelele mierlă încercară să-și apere cuiburile, dar fără
sorți de izbândă. Înainte de a se întoarce masculii, cioara se înfruptă din
ouăle și puișorii mierlelor și apoi își luă zborul.
Domnul Isus ne-a învățat să nu ne împotrivim celui ce ne face
rău (Matei 5:39) și să avem credință în Dumnezeu (Marcu 11:22). Din
nefericire, uneori ne simțim responsabili să corectăm relele, mai ales pe
cele nefavorabile nouă, fie ele imaginare sau adevărate. Sau, dacă avem o
anumită părere personală, am putea fi ispitiți să punem presiune pe alții
sau să-i manipulăm ca s-o accepte. Este trist că unii confundă părerile
personale și bănuielile cu faptele concrete sau cu doctrinele.
Asemenea mierlelor cu aripi roșii, putem împinge demersurile noastre
cu mult dincolo de limite. Însă atunci suntem pasibili să avem de-a face
tocmai cu dezastrul produs de noi înșine: înstrăinarea celor de lângă noi,
inclusiv a copiilor. În versetul-cheie de astăzi ni se spune să rămânem „tari în
credință” și în Efeseni 6:11 ni se spune să „ținem piept împotriva uneltirilor
diavolului”. Însă în descrierea armurii creștinului singura armă de atac este
„Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:17). Toate celelalte piese de echipament
au rol defensiv. Aceste arme, alături de rugăciune, sunt singurele lucruri pe
care Dumnezeu ne încurajează să le folosim în lupta cu „dumnezeul” acestei
lumi.
Fred Schau – Brodhead, WI
Satana este un maestru al atragerii înspre diverse dezbateri
nesemnificative, pentru a ne abate atenția de la lupta spirituală în care
este angajat ca să ne cucerească sufletele.
Planul de citire a Biblie într-un an: Luca 21:20-38; 2 Samuel 19, 20

Langa ape de odihna – Folosit cu permisiune.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

  • Asculta Radio Levi