• Librarie crestina

Satisfacție

Vineri, 23 aprilie
Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața Ta: cum mă voi trezi,
mă voi sătura de chipul Tău. (Psalmul 17:15)
A satisface înseamnă a împlini nevoile sau dorințele cuiva. Haideți să
facem un inventar al nevoilor și al dorințelor noastre. Inima omului este
înclinată să-și împlinească nevoile. Ea aleargă după împlinire, după ceva
care îi aduce mulțumire și satisfacție. Prea adesea, nevoile sunt împlinite
prin bucurii și plăceri pământești și, asemenea unui ospăț bogat, acestea sunt
îndeajuns doar pentru o vreme, după care urmează nevoia de alte plăceri.
Indiferent cât de grozavă ar fi fost „masa”, nu după mult timp, foamea se
va resimți iarăși. Domnul Isus spunea că El este Pâinea Vieții (Ioan 6:35) și
că El dă apa cea vie (Ioan 4:10). Oricine vine la El nu va flămânzi și nu va
înseta niciodată. Trupurile noastre trebuie hrănite constant și tot așa trebuie
să ne hrănim în mod regulat cu Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Totuși,
Cuvântul ne satură foamea spirituală într-un fel în care pâinea nu ne va putea
sătura niciodată foamea trupului.
Versetul-cheie de astăzi afirmă că atunci când ne aflăm în prezența lui
Dumnezeu suntem săturați. În Coloseni 1:15 ni se spune că Domnul Isus este
chipul lui Dumnezeu. Așadar, tragem concluzia că satisfacția noastră provine
din rămânerea în Hristos, „în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor” (Coloseni 1:14). În felul acesta putem găsi împlinire, căci
Domnul Isus a împlinit cele mai mari nevoi ale omenirii și ne-a răscumpărat
împăcându-ne cu Dumnezeu. Deși suntem păcătoși, Dumnezeu ne socotește
curați dacă ne mărturisim păcatele și Îl lăsăm să ne conducă viața. Atunci
și numai atunci putem privi drept înainte către ziua Învierii, fiind pe deplin
satisfăcuți și preschimbați în asemănarea Sa, ca adevărați copii de Dumnezeu.

Dacă nu mă mulțumesc cu ceea ce am,
Nu voi fi niciodată mulțumit cu ceea ce vreau. (Ralph Guthrie)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

  • Asculta Radio Levi