• Librarie crestina

Gândurile și închinarea noastră

Miercuri, 21 aprilie
Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
Ca și Numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginile
pământului; dreapta Ta este plină de îndurare. (Psalmul 48:9, 10)
Lucrurile la care ne gândim au foarte mult de-a face cu felul în care ne
închinăm. Dacă ne gândim la cât de nedreaptă este viața, că este mai grea decât
ni s-ar fi cuvenit, ne vom umple de amărăciune. Sau, dimpotrivă, dacă vom
crede că viața ne merge bine datorită caracterului nostru și iscusinței noastre
de a administra resursele, prin cuvintele și faptele noastre vom da dovadă de
mândrie. Dar, recunoscând că Dumnezeu ne face multe favoruri în pofida
nevredniciei noastre, Îi vom aduce o închinare plăcută. Vom recunoaște că,
deși vin vremuri grele, Dumnezeu ne va ajuta să trecem prin ele.
La ce se referă psalmistul când spune „la bunătatea Ta ne gândim” în
versetul-cheie de astăzi? Nu se referă oare la mila pe care Dumnezeu Și-o
arată față de noi? La iertarea Sa deplină pe care o primim atunci când ne căim
de păcatele noastre? La ajutorul și mângâierea Sa prin care ne dă pace, liniște
și bucurie? Filipeni 4:8 ne învață la ce să ne gândim: să cugetăm la ceea ce este
adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit,
orice faptă bună și orice laudă. Versetul următor sugerează că Dumnezeu ne
va da pace și odihnă dacă vom întreține asemenea gânduri. Însă dușmanul
nostru vrea să ne gândim la lucruri rele, la nedreptățile și la greutățile care ne
vor alunga pacea.
Dar unde ne vine în gând bunătatea lui Dumnezeu? „În mijlocul
Templului Tău” (versetul-cheie de astăzi). Probabil că psalmistul se referă
la cortul întâlnirii (încă nu fusese construit Templul) – însă în ziua de astăzi
trupul nostru este templul Duhului Sfânt (vezi 1 Corinteni 6:19). Atunci când
gândul la bunătatea lui Dumnezeu face ca „templul” nostru să fie plin de
laude și închinare, Dumnezeu este proslăvit și noi suntem binecuvântați.

Am doar un gând, e crezul meu profund și mare;
Să-I aduc lui Dumnezeu închinare.
(Frederick L. Hosmer)
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 18:1-17; 2 Samuel 1-3

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

  • Asculta Radio Levi