• Librarie crestina

Cum să îţi petreci ziua cu Dumnezeu

O viaţă sfântă tinde să devină mai uşoară atunci când cunoaştem ordinea obişnuită şi modul de îndeplinire al îndatoririlor noastre – când orice lucru se întâmplă la momentul potrivit. De aceea, vă voi da câteva scurte îndrumări pentru petrecerea zilei într‑un mod sfânt.
Somnul
Măsoară bine timpul rezervat somnului, că să nu iroseşti orele preţioase ale dimineţii trândăvind în pat. Orele de somn trebuie să fie potrivite cu sănătatea şi cu muncă ta, nu cu plăcerea leneviei.
Primele gânduri
Îndreaptă către Dumnezeu primele tale gânduri conştiente; înalţă‑ţi inima către El cu reverenţă şi recunoştinţă pentru odihna de care te‑ai bucurat în noaptea ce a trecut, apoi încredinţează‑te Lui pentru ziua ce urmează.
Obişnuieşte‑te să fii atât de consecvent în aceasta încât să ajungi să fii oprit de conştiinţă atunci când gândurile vieţii de zi cu zi vor să aibă întâietatea. Gândeşte‑te la îndurarea unei nopţi de odihnă şi la faptul că mulţi şi‑au petrecut‑o în iad; mulţi au petrecut‑o în închisoare; mulţi au petrecut‑o în adăposturi reci şi neprimitoare; mulţi şi‑au petrecut‑o suferind din căuza durerilor chinuitoare şi a bolilor, oboşiţi de paturile în care zac şi oboşiţi de viaţă.
Gândeşte‑te la multele suflete care în noaptea ce a trecut au fost chemate din trupurile lor să se înfăţişeze pline de groază în faţa lui Dumnezeu, şi mai gândeşte‑te cât de repede trec zilele şi nopţile! Cât de iute va veni ultima ta noapte sau zi! Examinează ce lipseşte sufletului tău că să fie pregătit pentru o astfel de vreme şi căută acel lucru fără întârziere.
Rugăciunea
Rugăciunea personală (sau împreună cu partenerul tău) să aibă loc înaintea rugăciunii la care participă întreaga familie. Dacă e poşibil, pune‑o pe primul loc, înaintea oricarei alte lucrări a zilei.
Închinarea familiei
Închinarea împreună cu întreaga familie trebuie îndeplinită cu consecvenţă şi la o oră la care de obicei nu apar întreruperi.
Obiectivul fundamental
Aminteşte‑ţi obiectivul tău fundamental, iar atunci când te apuci de muncă fiecarei zile, sau înaintea oricarei activităţi din această lume, lasă că pe inima ta să stea scris „Sfânt Domnului”, în tot ce faci.
Nu fă nici un lucru pe care Dumnezeu nu l‑ar aproba şi despre care nu poţi spune cu convingere că El te‑a trimis să‑l faci. Nu fă nimic în această lume pentru un oricare alt motiv decât acela să Îi fii plăcut Domnului, să Îi dai slavă şi să te bucuri împreună cu El. „Deci, fie că mâncăţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” – 1 Corinteni 10:31.
Fii sârguincios în profeşia ta
Îndeplineşte sarcinile profeşiei tale cu grijă şi cu sârguinţă. Astfel:
(a) Vei dovedi că nu eşti leneş sau supus firii tale pământeşti (că aceia care nu i se pot împotrivi), şi vei încuraja omorârea tuturor poftelor şi dorinţelor firii pământeşti, care sunt hrănite de lene şi trândăvie.
(b) Vei ţine gândurile nefoloşitoare departe de mintea ta, acele gânduri care mişună în minţile persoanelor ce‑şi pierd vremea degeaba.
(c) Nu vei pierde timp preţios, un lucru de care persoanele leneşe sunt vinovate zilnic.
(d) Vei rămâne pe drumul ascultării de Dumnezeu, atunci când leneşii comit întruna păcăte de omitere.
(e) Vei avea mai mult timp pentru activităţi sfinte dacă lucrezi cu sârguinţă în profeşia ta. Persoanele leneşe nu au timp să se roage sau să citească pentru că şi‑l pierd tărăgănând lucrurile în muncă lor.
(f) Te poţi aştepta la binecuvântarea lui Dumnezeu şi la împlinirea nevoilor tale, atât cele personale cât şi ale întregii familii.
(g) Poţi contribui de asemenea la sănătatea trupului tău, mărindu‑i astfel competenţa în slujba sufletului.
Ispite şi lucruri care corup
Cunoaşte în întregime ispitele şi lucrurile care te pot corupe – şi veghează împotriva lor întreaga zi. Trebuie să te păzeşti în special de cele mai periculoase lucruri care corup şi de acele ispite pe care prietenii sau afacerile ţi le pun inevitabil înainte.
Păzeşte‑te de păcătele de căpătâi ale necredinţei: ipocrizia, egoismul, mândria, satisfacerea plăcerilor trupului şi dragostea exagerată pentru lucrurile pământeşti. Ai grijă să nu fii atras de modul de gândire al lumii şi de îngrijorările ei nenumărate, sau să râvneşti la o poziţie mai înaltă în societate, sub pretextul sârguinţei în profeşia ta.
Dacă lucrezi sau faci afaceri cu alţii, păzeşte‑te de egoism şi de orice urmă de nedreptate sau lipsă de generozitate. În legăturile cu ceilalţi, păzeşte‑te de ispita conversaţiei seci şi nefoloşitoare. Păzeşte‑te şi de persoanele care te vor ispîţi să te mânii. Păstrează‑ţi decenţa şi vorbirea curată pe care o cer legile neprihănirii. Dacă discuţi cu linguşitori, ai grijă să nu te umfli de mândrie.
Dacă stai de vorbă cu cei ce te dispreţuiesc şi te rănesc, întăreşte‑te împotriva mândriei nerăbdătoare şi răzbunătoare.
La început, aceste lucruri vor fi foarte dificile, câtă vreme păcatul mai are vreo putere în tine, dar odată ce ai câştigat o înţelegere continuă a pericolului otrăvitor pe care îl prezintă fiecare din aceste păcăte, inima ta va fi gata să le evite şi o va face cu uşurinţă.
Meditaţia
Când eşti şingur în îndeletnicirile tale, profită de acel timp foloşindu‑l pentru meditaţii practice şi foloşitoare. Meditează la bunătatea nesfârşită şi la desăvârşirea lui Dumnezeu; la Hristos şi la răscumpărare; la Cer şi la cât de nevrednic eşti să intri în el, şi cum meriţi nenorocirea veşnică în Iad.
Şingurul motiv
Orice faci, şingur sau împreună cu alţii, fă totul pentru slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:31). Altfel, acel lucru nu va fi primit de Dumnezeu.
Răscumpără timpul
Pune mare valoare pe timpul tău, ai mai mare grijă să nu‑ţi pierzi timpul decât ai să nu‑ţi pierzi banii. Nu lăsa că distracţiile fără valoare, discuţiile inutile, prietenii nefoloşitori sau somnul să îţi răpească timpul preţios.
Ai mai mare grijă să eviţi persoana, fapta sau modul de viaţă care îţi fură timpul, decât te îngrijeşti să eviţi hoţii şi tâlharii.
Aşigură‑te că nu îţi pierzi niciodată vremea fără folos, ci mai degrabă îţi foloseşti timpul în cel mai profitabil mod cu putinţă şi nu prefera unul mai puţin foloşitor în locul altuia care‑ţi foloseşte mai mult. 
Mâncarea şi băutura
Mănâncă şi bea cu moderaţie şi recunoştinţă pentru sănătate, nu pentru plăcerea nefoloşitoare. Niciodată nu‑i fă pe plac trupului prin mâncăruri şi băuturi care dăunează sănătăţii tale.
Aminteşte‑ţi păcatul Sodomei: „Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într‑o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipşit” – Ezechiel 16:49.
Apostolul Pavel plângea atunci când îi pomenea pe cei al căror sfârşit „va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.” – Filipeni 3:18,19. Deci nu trăiţi după îndemnurile firii pământeşti, că să nu muriţi (Romani 8:13).
Păcătele învingătoare
Dacă vreo ispită te biruie şi căzi în vreun păcăt, pe lângă eşecurile obişnuite, regretă‑l şi mărturiseşte‑l imediat înaintea lui Dumnezeu; pocăieşte‑te fără întârziere, cu orice preţ. Te va costa cu şiguranţă mai mult dacă vei continua în păcăt şi nu te vei pocăi.
Nu‑ţi subestima eşecurile obişnuite, ci mărturiseşte‑le şi luptă zilnic împotriva lor, având grijă să nu le înrăutăţeşti prin nepocăinţă şi dispreţ.
Relaţiile
Aminteşte‑ţi în fiecare zi de îndatoririle speciale pe care le cer diversele relaţii: soţi, soţii, copii, stăpâni, slujitori, pastori, oameni, judecători, supuşi.
Aminteşte‑ţi că fiecare relaţie are îndatoririle ei speciale şi avantajele ei prin binele pe care îl face. Dumnezeu îţi cere credincioşie în această problemă, la fel că în oricare alta.
Încheierea zilei
Înainte să adormi din nou, este un lucru înţelept şi necesar să faci bilanţul faptelor şi binecuvântărilor zilei ce a trecut, că să poţi mulţumi pentru toate binecuvântările speciale şi să te smereşti pentru toate păcătele tale.
Acest lucru e necesar că să îţi poţi reînnoi pocăinţa şi hotărârea de a asculta, şi că să te cercetezi să vezi dacă sufletul tău e mai bun sau mai rău, dacă păcatul scăde şi harul creşte, dacă eşti mai bine pregătit pentru suferinţă, moarte şi veşnicie.
Fie că aceste îndrumări să se întipărească pe mintea ta şi să devină o practică zilnică a vieţii tale.
Dacă sunt practicăte cu şinceritate, ele vor duce la sfinţirea, rodirea şi liniştea vieţii tale şi îţi vor aduce o moarte plină de mângâiere şi pace.

de Richard Baxter (1615-1691) 

Tradus de Florin Vidu

  •  

20 Admin 23.Decembrie.2020 Comentarii (0)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

  • Asculta Radio Levi