• Bun venit,dragi cititori,aici gasiti devotionale crestine,la care sa meditam,pentru a creste spiritual.Daca doriti ca reclama dv sa apara aici,va rugam sa ne scrieti.Dumnezeu sa va binecuvanteze.
 • Versetul zilei

Blog

 • Invincibilitatea lăuntrică
  14 Aprilie „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine.” Matei 11:29 „Domnul îl disciplinează pe acela pe care îl iubeşte” (Evrei 12:6). Cât de jalnice sunt plângerile noastre! Domnul începe să ne aducă în locul unde putem avea părtăşie cu El, noi gemem şi spunem: „O, Doamne, lasă-mă să fiu ca alţi… Citeste mai mult
 • Ce să facem cu poverile?
  13 Aprilie „Arunca asupra Domnului povara ta.” Psalmul 55:22 Trebuie să facem distincţie între poverile pe care e bine şi drept să le purtăm şi poverile pe care e rău să le purtăm. N-ar trebui niciodată să purtăm povara păcatelor sau a îndoielilor, dar există poveri puse asupra noastră de Dumnezeu, pe care El nu… Citeste mai mult
 • Stăpânirea morală
  12 Aprilie „Moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui… prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi față de păcat şi vii pentru Dumnezeu.” Romani 6:9-11 Viaţă veşnică împreună cu El. Viaţa veşnică este viaţa pe care Cristos a arătat-o pe plan uman; aceeaşi viaţă,… Citeste mai mult
 • Sfinţenia morală
  11 Aprilie „Dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.” Romani 6:5 Învierea împreună cu El. Dovada că am fost răstignii împreună cu Isus este aceea că am o asemănare clară cu El. Venirea Duhului lui Isus în mine… Citeste mai mult
 • Decizia morală cu privire la păcat
  10 Aprilie „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Romani 6:6 Răstignirea împreună cu El. Ai luat această decizie cu privire la păcat – că trebuie răstignit imediat… Citeste mai mult
 • L-am văzul eu pe El?
  09 Aprilie „După aceea, S-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei.” Marcu 16:12 A fi mântuit şi a-L vedea pe Isus nu este acelaşi lucru. Mulţi sunt părtaşi ai harului lui Dumnezeu, dar nu L-au văzut niciodată pe Isus. O dată ce L-ai văzut pe Isus, nu mai poţi fi niciodată acelaşi, lucrurile… Citeste mai mult
 • Menirea învierii Lui
  08 Aprilie „Nu trebuia să pătimească Cristosul acestea şi să intre în gloria Sa?” Luca 24:26 Crucea Domnului nostru este poarta de intrare în viaţa Lui. Învierea Lui înseamnă că El are acum putere să-mi dea viaţa Sa. Când sunt născut din nou, de sus, primesc de la Domnul cel înviat însăşi viaţa Sa. Menirea… Citeste mai mult
 • Putere făcută desăvârşită
  07 Aprilie „«Ţie îţi poruncesc»,… «scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă».” Marcu 2:11. Aceasta a fost, fără îndoială, o poruncă foarte ciudată dată unui om paralizat. El nu putea să se ridice; nu-şi putea ridica patul. Nu putea face nici măcar un pas, era la fel de neputincios ca un cadavru. De ce a cerut… Citeste mai mult
 • De ce nu ni se spune desluşit?
  Isus Ie-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut,  până va învia Fiul Omului dintre cei morţi. Marcu 9:9 Nu spune nimic până când Fiul Omului nu a înviat în tine – până când viaţa lui Crisios cel Înviat nu te domină, astfel încât să înţelegi ce i-a învăţat Crisios pe oameni când a… Citeste mai mult
 • Ciocnirea dintre Dumnezeu şi păcat
  El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. 1Petru 2:24 Crucea lui Isus este revelaţia judecăţii lui Dumnezeu asupra păcatului. Nu asocia niciodată crucea lui Isus Cristos cu martiriul. Crucea a fost un triumf suprem care a zdruncinat înseşi temeliile iadului. Nu există nimic mai sigur în timp sau eternitate decât ceea ce… Citeste mai mult
 • NICIODATĂ UITAŢI
  Tu eşti robul Meu, Israele! Nu te voi uita.Isaia 44.21Domnul nostru nu-i poate uita pe robii Săi, aşa încât să înceteze de a-i mai iubi. El nu i-a alesnumai pentru un timp, ci pentru totdeauna. El ştia ce vor ajunge, când i-a chemat în familia luiDumnezeu. El şterge păcatele lor ca un nor, şi desigur,… Citeste mai mult
 • Îndrăzneala în rugăciunea făgăduințelor lui Dumnezeu
  Biblia ne spune că Domnul nu respectă persoanele. Și pentru că nu arată favoritism – pentru că promisiunile sale nu se schimbă niciodată din generație în generație – îi putem cere să ne arate aceleași îndurări pe care le-a arătat poporului său de-a lungul istoriei. Chiar și regele Manase, care a păcătuit mai rău decât orice rege… Citeste mai mult
 • În mijlocul culturii corupte
  Biserica primară s-a găsit în circumstanțe foarte similare în care ne aflăm astăzi. Trăiau sub stăpânirea autoritară a Romei, cu cea mai nelegiuită cultură păgână. Violența a fost glorificată public. Ei s-au confruntat cu imoralitatea sexuală care a depășit chiar degradările ticăloase pe care le vedem astăzi în propria noastră cultură. În propria noastră cultură din ultimii douăzeci… Citeste mai mult
 • VIESPILE DOMNULUI
  Voi trimite viespii bondăreşti şi îi vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, cananiţi şi hetiţi. Exodul 23.28 Nu vom căuta să adâncim ce erau aceste viespi bondăreşti; este de ajuns sa ştim că era armata trimisă de Dumnezeu înaintea poporului Lui pentru a-i înţepa pe inamicii săi, făcându-i astfel mai uşoară cucerirea ţării. Dumnezeul nostru… Citeste mai mult
 • Condiţiile primirii
  „… puterea Domnului era cu El, ca să vindece.” Luca 5:17. Nu a fost întotdeauna aşa. Există un singur pasaj unde citim despre faptul că Isus n-a putut face nicio lucrare măreaţă într-un loc anume. Nu se spune că n-ar fi vrut, ci că n-a putut s-o facă. Pare un lucru ciudat să se scrie despre Cristosul atotputernic că n-a putut face un… Citeste mai mult
 • Ridica scutul credintei
  Am spus că avem un scut al credinței pe care îl vom folosi. „În toate circumstanțele, luați scutul credinței, cu ajutorul căruia puteți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău” (Efeseni 6:16, ESV). Acest verset ridică însă o întrebare. Biblia mai spune că Dumnezeu este scutul nostru. Geneza 15: 1 spune: „Cuvântul Domnului i-a venit lui Avram într-o… Citeste mai mult
 • SĂ PRIMEŞTI ÎNŞTIINŢAREA
  3 aprilie Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ceam spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor Iui, care vor ajunge de spaimă şide blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – ziceDomnul.2 Împăraţi 22.19Mulţi din cei care… Citeste mai mult
 • Ziua lui Hristos este aproape
  „Acum, fraților, cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos și adunarea noastră la El, vă rugăm să nu vă lăsați în curând în minte sau să vă tulburați, fie prin duh, fie prin cuvânt sau prin scrisoare, ca de la noi deși venise ziua lui Hristos ”(2 Tesaloniceni 2: 1-2). Ceea ce i-a deranjat… Citeste mai mult
 • ADEVĂRATA ÎNDELETNICIRE A INIMII
  2 aprilie Puneţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta săfie văzută de toţi.1Timotei 4.15Aici avem practic făgăduinţa că, împlinind cu atenţie darurile noastre pentru lucrareaDomnului, vom face progrese văzute de toţi. Nu vom fi folosiţi printr-o citire în grabă aCuvântului lui Dumnezeu, ci numai printr-o adâncă meditaţie. În… Citeste mai mult
 • Dumnezeu folosește oamenii
  Dumnezeu folosește oamenii pentru a-i reîmprospăta pe alți oameni. Iubește atât de mult acest tip de slujire, încât l-a îndemnat pe profetul Maleahi să vorbească despre ea ca pe o lucrare cea mai necesară în ultimele zile. Maleahi a descris cum, în vremea sa, poporul lui Dumnezeu s-a construit reciproc printr-o edificare unu la unu: „Atunci cei… Citeste mai mult
 • Voinţa supusă
  „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Luca 5:12. Această rugăciune arată o credinţă minunată. Leprosul nu s-a îndoit defel de puterea lui Cristos de a-l vindeca. Singura întrebare din mintea sa era dacă El dorea să o facă. Putea să fie vreun motiv pentru care Domnul nu ar fi dorit să-i răspundă la cerere. Ar… Citeste mai mult
 • CALEA SFÂNTĂ
  1 aprilie … cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu se vor putea rătăci.Isaia 35.8Calea sfinţeniei este atât de dreaptă şi luminoasă, încât nici cele mai simple, şi nepriceputesuflete nu se pot înşela, dacă o urmează fără întrerupere. Înţelepţii lumii au multe rătăciri, eifac chiar greşeli deosebit de mari şi… Citeste mai mult
 • Raiul în sufletele noastre
  L-am căutat pe Domnul în rugăciune și l-am întrebat: „Care este cel mai important aspect al faptului că ne-ai făcut templu?” Iată ce mi-a venit: acces cu îndrăzneală și încredere. Pavel spune despre Hristos: „în care avem îndrăzneală și accesăm cu încredere prin credința în El” (Efeseni 3:12). În templul evreiesc, era foarte puțin acces la… Citeste mai mult
 • APE PESTE PĂMÂNTUL ÎNSETAT
  31 martie Voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat.Isaia 44.3Simţiţi voi astăzi sete după Dumnezeul cel viu şi sunteţi mâhniţi că nu vă puteţi bucura în El?Aţi pierdut bucuria pe care o dă credinţa, şi este rugăciunea voastră: „dă-mi iarăşi bucuriamântuirii Tale”? Vă simţiţi goi şi asemenea unui pământ uscat, fără… Citeste mai mult
 • Compasiune pentru durere
  Evangheliștii George Whitefield și John Wesley au fost doi dintre cei mai mari predicatori din istorie. Acești oameni au predicat mii în ședințe deschise, pe străzi, în parcuri și închisori, iar prin slujirile lor mulți au fost aduși la Hristos. Dar o dispută doctrinară a apărut între cei doi bărbați cu privire la modul în care o… Citeste mai mult
 • RUGĂCIUNE, MULŢUMIRE, LAUDĂ
  30 martie Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa luiDumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întreceorice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.Filipeni 4.6-7Nu îngrijorări, ci rugăciuni. Nici o teamă, ci o părtăşie plină de bucurie cu Dumnezeu.Aduceţi nevoile… Citeste mai mult
 • Obiceiurile lui Cristos de a se ruga
  „…dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.” Marcu 1:35. Isus întotdeauna Își găsea sau Își făcea timp pentru rugăciune. Dacă zilele Sale erau pline de freamăt și trudă, Își lua timp din noapte pentru a comunica cu Dumnezeu. Cel puțin,… Citeste mai mult
 • Refugiul se afla în Dumnezeu
  În Psalmul 11 , convingerea lui David că refugiul său se afla în Dumnezeu l-a obligat să reziste sugestiilor de a fugi, mai degrabă decât de a-și înfrunta dușmanii (vv. 2-3). Șase cuvinte simple cuprindeau declarația sa de credință: „ÎnLordMă refugiez ”(v. 1). Această convingere bine înrădăcinată i-ar fi condus conduita. Cuvintele lui David din versetele 4-7 au amplificat… Citeste mai mult
 • Izbucnind prin amorțeală
  Biserica primară nu numai că s-a confruntat cu tentația de a deveni amorțită față de perversiunile lumii din jurul ei, ci s-a confruntat și cu posibilitatea amorțirii față de Dumnezeu. Ei ar putea să treacă prin mișcări, să-și cânte cântecele, să își predice predicile, să-și dea zeciuiala și jertfele, să ia masa împreună, dar prezența lui… Citeste mai mult
 • Slujirea mulțumirii
  „El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.” Marcu 1:31. Aceasta face mereu Isus pentru oamenii bolnavi în trup, pentru cei bolnavi în suflet și pentru cei doborâți în orice fel, care nu sunt în stare să se ridice. El nu stă… Citeste mai mult
 • CREDINŢĂ FĂRĂ DESCURAJARE
  29 martie Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă răuFaptele Apostolilor 18.10Atâta timp cât Dumnezeu a avut de lucru pentru Pavel în Corint, furia populaţiei nu s-adezlănţuit. Evreii se certau între ei şi blestemau; dar nu le era cu putinţă să împiedicepredicarea Evangheliei, nici să oprească convorbirea… Citeste mai mult
 • Sa nu te temi de viitor
  Citeste mai mult
 • Nu astepta pana in ultima zi
  Citeste mai mult
 • 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare
  Într-unul din pasajele anterioare am văzut în rezumat evenimentele care se vor derula după venirea Domnului pentru ai Săi, ca să se împlinească cele spuse în 1 Tesaloniceni 4.15-18. În acest context s-a spus: „Timpul de necaz al groazei, al fricii şi încercărilor a venit” (H. şi N. 1988, pag. 211 la mijloc; compară cu Matei 24.21,22)…. Citeste mai mult
 • Pescari de oameni
  MARCU 1:17 “Veniţi după Mine şi Eu vă voi face pescari de oameni.” Am pus noi în aplicare invitaţia aceasta atît de bine cunoscută, o trăim noi? Cînd am răspuns chemării lui Dumnezeu am primit şi această chemare. Au trecut poate ani de-atunci şi poate că sînt mulţi care nu vor putea prezenta Domnului măcar… Citeste mai mult
 • SĂ FII UN ÎNDRUMĂTOR
  28 martie Dumnezeu te va face cap, nu coadă.Deuteronom 28.13Dacă ascultăm de Domnul, El îi va obliga pe vrăjmaşii noştri să vadă că binecuvântarea Luieste peste noi. Deşi aceasta este o făgăduinţă sub lege, ea e bună şi pentru copiii luiDumnezeu; căci Domnul Isus a ridicat blestemul, înlocuindu-l cu binecuvântarea Sa.Sfinţilor le este dat să… Citeste mai mult
 • Veniti la Mine
  VIAȚA ÎNSEAMNĂ MAI MULT Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Matei 11:28 În aprilie 2014 a avut loc un tragic accident de maşină pe o autostradă din Germania. Automobilul unui tânăr de 24 de ani a ieşit de pe bandă, s-a izbit de bara de protecţie din dreapta,… Citeste mai mult
 • Ana (despre a fi deosebit)
  Intr-un mic orășel de la poalele munților Carpați, locuia Ana. Dar Ana nu era orice fetiță. Ea era specială pentru că il avea pe Isus in inimă. Insă de multe ori, colegii radeau de ea: – Ana are pistrui! – Ana are părul ciufulit! – Ana are degete de lemn! – Ana este ca o… Citeste mai mult
 • Păstrarea viziunii spirituale prin caracterul personal
  TOTUL PENTRU GLORIA LUI „Suie-te aici şi-ţi voi arăta” Apocalipsa 4:1 O stare de spirit înaltă poate să ia naştere numai din deprinderi nobile ale caracterului personal. Dacă, în împrejurările în care te afli, trăieşti la cele mai înalte cote pe care le cunoşti, Dumnezeu îţi va spune mereu: „Prietene, du-te mai sus” (Luca 14:10. KJV)…. Citeste mai mult
 • Răsturnarea a două minciuni ale inamicului
  Una dintre cele mai mari responsabilități ale tale este față de familia ta. Dumnezeu te cheamă să crești personal pentru că este imposibil să-ți ajuți copiii să crească dacă, ca părinți, nu crești. Încă de la început, avem tendința de a favoriza sau de a neglija anumite domenii ale cunoașterii în funcție de mediile, personalitățile și… Citeste mai mult
 • APROPIEREA DE DUMNEZEU
  27 martie Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va apropia de voi.Iacov 4.8Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât El ni se descoperă mai bucuros. Când fiul risipitorse întoarse la tatăl său, acesta îi alergă în întâmpinare. Când porumbelul se întoarse la corabie,Noe întinse mâna pentru a-l lua la el. Când soţia vine să… Citeste mai mult
 • NIMIC NU POATE DISTRUGE BISERICA LUI DUMNEZEU
  Pavel l-a avertizat pe Timotei că se apropie un moment în care unii oameni ai lui Dumnezeu „nu vor suporta o doctrină sănătoasă, dar conform propriilor dorințe, pentru că au urechi mâncărime, vor aduna pentru ei înșiși învățători; și își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor întoarce la fabule ”(2 Timotei 4: 3-4)…. Citeste mai mult
 • ÎNGRIJIREA SĂRACULUI
  26 martie Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă, îi uşurează durerile.Psalmul 41.3Adu-ţi aminte ca această făgăduinţa este pentru cei ce au grija de săraci. Eşti tu unul dintre ei?Dacă este aşa, atunci o poţi lua şi pentru tine.Vezi numai cum, la vreme de boală, Dumnezeul celor săraci ştie să binecuvânteze pe cei… Citeste mai mult
 • Cea mai delicată misiune de pe pământ
  … prietenul Mirelui Ioan 3:29 Bunătatea și puritatea nu trebuie niciodată să fie trăsături care să atragă atenția spre ele însele, ci trebuie să fie doar niște magneți care să atragă la Isus Cristos. Dacă sfințenia mea nu-i atrage pe oameni la El, ea nu este genul bun de sfințenie, ci o influență care va… Citeste mai mult
 • Cunoaște-i vocea
  Eu sunt păstorul cel bun; Știu oile mele și oile mele mă cunosc. Ioan 10:14 Un an pentru școala biblică de vacanță, biserica lui Ken a decis să aducă animale vii pentru a ilustra Scriptura. Când a sosit să ajute, lui Ken i s-a cerut să aducă o oaie înăuntru. El a trebuit să târască practic animalul lânos… Citeste mai mult
 • Isus se va intoarce…
  În Matei 24, Iisus folosește o parabolă pentru a învăța despre pregătirea pentru întoarcerea sa: „De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului vine la o oră pe care nu vă așteptați. Cine este atunci un slujitor credincios și înțelept, pe care stăpânul său l-a pus stăpân pe gospodăria sa, ca să le dea de… Citeste mai mult
 • SOMN ODIHNITOR
  25 martie Când te vei culca, vei fi fără teama, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.Proverbe 3.24Drag suflet, eşti tu ameninţat sa fii reţinut pe un pat de boală? Nu te lăsa înspăimântat, ci scrieaceastă făgăduinţă pe tăbliţa inimii tale: „Când te vei culca, vei fi fără teamă”. Noi nu neputem păzi… Citeste mai mult
 • O femeie…
  LUCA 7:37-48. “…o femeie păcătoasă din cetate……stătea înapoi lîngă picioarele Lui şi plîngea.“ Aici este locul unde problemele vieţii noastre sînt rezolvate şi poverile sufletului sînt îndepărtate; da, la picioarele Domnului Isus este acest loc. A fi la picioarele Lui înseamnă a fi în cel mai binecuvîntat loc din universul lui Dumnezeu. Acolo putem să-I… Citeste mai mult
 • Descrescând după planul Lui
  Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30 Daca ajungi să fii indispensabil în viața cuiva, ai ieșit din rânduiala lui Dumnezeu. Ca slujitor, marea ta responsabilitate este să fii un prieten al Mirelui. Când vezi că un suflet începe să recunoască cerințele lui Isus Cristos, știi că influența ta a… Citeste mai mult
 • Oameni care degeaba L-au întâlnit pe Hristos
  Tânărul bogat a văzut în Isus o șansă de a mai sponsoriza un profet ca să-L impresioneze pe Dumnezeu cu banii lui. Unii cred că banii mântuiesc, ca Stefan Cel Mare care avea probleme cu preacurvia, care avea o mulțime de femei și care era neastâmpărat din fire, dar care mai făcea câte o Biserică crezând… Citeste mai mult
 • OPRIREA MINCIUNILOR DUȘMANULUI
  În vremurile noastre de încercare și ispită, Satan vine la noi aducând minciuni: „Ești înconjurat acum și nu mai există cale de ieșire. Ești un eșec, altfel nu ai trece prin asta. E ceva în neregulă cu tine și Dumnezeu este foarte nemulțumit ”. În mijlocul procesului său, Ezechia și-a recunoscut neputința. Regele și-a dat seama că nu… Citeste mai mult
 • ÎNTĂRIT ŞI PĂZIT
  24 martie Credincios este Domnul; El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.2 Tesaloniceni 3.3Adesea oamenii sunt lipsiţi de pricepere, ca şi de credinţă. Întâlnim oameni neştiutori şi răi, cucare nu trebuie să discutăm ci să căutăm să rămânem în pace. Inima lor este făţarnică şi limbalor e înşelătoare. Trebuie pentru aceasta… Citeste mai mult
 • PACE ȘI DUHUL SFÂNT
  Cui îi dă Isus pacea? Poate vă gândiți: „Nu sunt demn să trăiesc în pacea lui Hristos. Am prea multe lupte în viața mea. Credința mea este atât de slabă ”. Ai face bine să iei în considerare bărbații cărora Iisus i-a dat mai întâi pacea. Niciunul dintre ei nu era vrednic și niciunul nu avea dreptul la asta…. Citeste mai mult
 • O CĂLĂUZĂ SIGURĂ
  23 martie Voi călăuzi pe orbi pe un drum pe care nu-l cunoşteau.Isaia 42.16Cum, Dumnezeul slavei este Acela care să servească de călăuză orbului?! Da, până la aceastăînsărcinare se coboară bunătatea Sa! Un orb nu poate găsi un drum pe care nu-1 cunoaşte.Chiar când îl cunoaşte, este încă greu pentru el să-1 urmeze; dar trebuie… Citeste mai mult
 • Un răspuns drept la moralitatea în declin
  Când o națiune se încadrează în răzvrătire totală împotriva lui Dumnezeu, oamenii se dedică închinării, sexualității, imoralității lor. Nu mai practică ei înșiși aceste lucruri; îi atrag în mod activ pe alții în stilul lor de viață păcătos.  Mentalitatea din cultura noastră era „Oh, fac asta, dar există o rușine, așa că o ascund”. Acum, comportamentul deformat și… Citeste mai mult
 • HAR PENTRU CEL SMERIT
  22 martie El dă har celor smeriţi.Iacov 4.6Cei smeriţi caută harul şi-1 găsesc. Ei se supun dulcii sale influenţe şi harul le este dat tot maimult. Inimile smerite rămân în văile udate de fluviile harului, din care beau neîncetat. Ei suntrecunoscători lui Dumnezeu şi-I dau mereu slavă; iar El găseşte plăcere să li-l înmulţească.Vino, drag… Citeste mai mult
 • Mai dulce decât Honey
  22 martie Biblia într-un an : Iosua 10-12  Luca 1: 39–56 Cât de dulci sunt cuvintele tale pe gustul meu, mai dulci decât miere pentru gura mea!Psalmul 119: 103 Scriptura și Insight-ul de azi : Psalmul 119: 97–105 În ziua de Chicago din octombrie 1893, teatrele orașului au fost închise pentru că proprietarii au crezut că toată… Citeste mai mult
 • Interes sau identificare?
  Am fost răstignit împreună cu Cristos. Galateni 2:20 Nevoia spirituală imperativă a fiecăruia este de a semna „sentinţa de moarte” a înclinaţiei spre păcat, de a transforma toate impresiile emoţionale şi convingerile intelecluale într-un verdict moral împotriva înclinaţiei spre păcat, adică împotriva pretenţiilor mele asupra mea însumi. Pavel spune: „Am fost răstignii împreună cu Cristos”… Citeste mai mult
 • FERIŢI DE ALUNECARE
  21 martie Vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni.Proverbe 3.23Adică, dacă tu urmezi drumul tău cu înţelepciune şi sfinţenie, vei fi păzit pe el. Acela caremerge pe drumul regal este sub protecţia Regelui. Pentru fiecare om este o cale, care eîndeletnicirea particulară a vieţii sale; şi acela care… Citeste mai mult
 • Prietenia cu Dumnezeu
  „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?” Geneza 18:17 Plăcerile prieteniei cu El. Acest capitol arată plăcerea adevăratei prietenii cu Dumnezeu în comparație cu simțirea ocazională a prezenței Lui in rugăciune. A fi intr-o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu, încât să n-ai niciodată nevoie să-I ceri să-ți arate voia Sa înseamnă a… Citeste mai mult
 • GRĂBIȚI-VĂ SĂ AJUNGEȚI ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU
  După ce Iosua a preluat conducerea asupra copiilor lui Israel de la Moise, el i-a condus în mari victorii – precum cea a Ierihonului și cetății Ai. Fiindcă Dumnezeu a făcut multe minuni uluitoare pentru israeliții, conducerea lui Iosua a fost perfectă, cu excepția unei judecăți foarte proaste. Viclenii gabaoniți i-au convins și manipulat în… Citeste mai mult
 • „Credinta de neoprit”
  Scriptura de azi: Matei 17:20 … Adevărat vă spun, dacă aveți credință ca un bob de semințe de muștar, veți spune muntelui acesta: Treceți-vă de aici până acolo; și va înlătura; și nimic nu îți va fi imposibil. Isus nu a lăudat niciodată puțină credință. A mustrat-o mereu. Isus nu a spus niciodată dacă ai credință la fel de… Citeste mai mult
 • Iubiti…
  Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Christos biserica. Efeseni 5:25 Ce exemplu minunat le-a lăsat Christos ucenicilor! Puţini învăţători s-ar aventura să spună: „dacă vreţi să-mi urmaţi învăţăturile, trăiţi ca şi mine”. Dar deoarece viaţa lui Isus a fost transcrierea virtuţii perfecte, El poate arăta spre El însuşi ca spre un model de sfinţenie, aşa… Citeste mai mult
 • Vești bune și vești proaste
  Oricine ți-a spus vreodată: „Am vești bune și vești proaste … Pe care vrei să o auzi mai întâi?” Întotdeauna spun că vreau să aud vestea proastă mai întâi pentru că vreau să termin cu o notă bună. Vestea proastă este că nu știm cum să ne rugăm. Nici „cei mai buni” războinici ai rugăciunii nu sunt… Citeste mai mult
 • EL TE VA ÎMBRĂCA
  20 martie Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fiaruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?Matei 6.30Îmbrăcămintea costa mult, şi credincioşii mai săraci sunt uneori îngrijoraţi cu ce şi-ar puteaface rost de un costum nou. Pingelele s-au subţiat; cu ce să ia încălţăminte… Citeste mai mult
 • Marea grijă a lui Dumnezeu
  În mijlocul acestui „zguduit de toate lucrurile” la nivel mondial, care este marea grijă a lui Dumnezeu în toate acestea? Biblia ne spune că viziunea lui Dumnezeu este instruită asupra copiilor Săi: „Iată, ochiul Domnului este asupra celor ce se tem de El, asupra celor care nădăjduiesc în mila Lui” (Psalmul 33:18). Domnul nostru este conștient… Citeste mai mult
 • Credinta ta
  Întărit prin credinţa lui. Romani 4:20 Creştine, ai grijă de credinţa ta, fiindcă — dacă îţi aduci bine aminte — credinţa este singura cale de a obţine binecuvântări. Dacă cerem binecuvântări de la Dumnezeu, Credinţa este cea care ni le aduce. Rugăciunea nu poate primi răspuns de la tronul lui Dumnezeu dacă nu este înălţată cu… Citeste mai mult
 • PREGĂTIT PENTRU SLAVĂ
  19 martie Dumnezeu dă îndurare şi slavă.Psalmul 84.11Nu este nimic de care să avem nevoie mai mult, ca de har, şi el ne este oferit fără plată. Săprimim azi darul harului, pentru a ne susţine, a ne întări, a ne sfinţi. Harul ne-a fost dat înfiecare zi, până acum, şi Dumnezeu ni-l asigură şi pentru… Citeste mai mult
 • Pace mai mare decât furtuna
  Isus ne oferă mai multe motive pentru care avem nevoie de pacea Lui. Hristos le-a spus ucenicilor săi în Ioan 14:30: „vine conducătorul acestei lumi”. Care a fost contextul declarației sale? Tocmai le spusese celor doisprezece: „Nu voi mai vorbi prea mult cu voi” (14:30). Isus știa că Satana lucrează chiar în acea oră. Diavolul îl înrolase deja pe… Citeste mai mult
 • Cum M-a iubit pe Mine Tatăl
  Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit si Eu pe voi. Ioan 15:9 Aşa cum îşi iubeşte Tatăl Fiul, aşa îşi iubeşte Isus poporul. Cum este dragostea divină? Dumnezeu L-a iubit pe Isus fără margini şi, în acelaşi fel, Isus îşi iubeşte poporul. „Te-am iubit cu o iubire veşnică” (Ieremia 31:3). Poţi să stabileşti… Citeste mai mult
 • Mic, dar puternic
  18 martie Biblia într-un an : Deuteronomul 32–34 Marcu 15: 26–47 Suntem lucrarea manuală a lui Dumnezeu, creați în Hristos Isus pentru a face fapte bune. Efeseni 2:10 Există momente târzii noaptea în deșertul dur al Sonorei din America de Nord, unde se poate auzi un urlet slab și puternic. Dar probabil că nu ați suspecta sursa… Citeste mai mult
 • MEREU NEPRIHĂNIŢI
  18 martieRugăciunea neprihăniţilor, îi este plăcută.Proverbe 15.8Aceste cuvinte sunt o făgăduinţă, căci este adeverirea unui fapt împlinit în toate timpurile.Dumnezeu găseşte mare plăcere în rugăciunea celor neprihăniţi. Prima noastră grijă trebuie săfie, să fim hotărâţi a merge drept pe cale; să nu fim necinstiţi în serviciul nostru, cedând larău, căci cel ce se abate de… Citeste mai mult
 • Slujire adevarata
  Tot ceea ce se face din obișnuință nu este primit; orice lucru făcut într-un mod superficial este sub nivelul calității care se așteaptă de la noi. Cântecul cântat ușuratic, predica spusă fără un motiv moi înalt decât faptul că a venit din nou ziua de duminică, zeciuiala azvârlită în coș, mărturia dată pentru că așa… Citeste mai mult
 • Crește Pasiunea Ta pentru Dumnezeu?
  Pot să vă dau un cuvânt care cred că vine din mintea lui Hristos prin Duhul Sfânt? Are legătură cu ceea ce cred că este una dintre cele mai mari nevoi din biserică astăzi. Într-adevăr, este un cuvânt pe care orice credincios ar trebui să-l audă. Acesta este cuvântul: un număr tot mai mare de creștini nu… Citeste mai mult
 • Este Isus
  17 martie Biblia într-un an : Deuteronom 30–31  Marcu 15: 1–25 Dumnezeu a ales să facă cunoscut. . . bogățiile glorioase ale acestui mister, care este Hristos în tine, speranța slavei.Coloseni 1:27Scriptura și Insight-ul de azi :Coloseni 1: 27–29; 2: 6-10 În timpul unui episod al popularului concurs american de talente de televiziune America’s Got Talent , o fetiță de cinci ani a… Citeste mai mult
 • TEAMA ÎNLĂTURATĂ
  17 martie Nu te teme deci, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap”, zice Domnul.Ieremia 1.8De ce să ne temem, dacă Dumnezeu este cu noi? Teama este un pericol pentru înaintareanoastră pe cale, pentru că ne face să şovăim. Să ne temem de mândrie şi să fugim denesinceritate, îndrăznind ca Daniel în faţa… Citeste mai mult
 • Dumnezeu iubește pe cei părăsiți
  Evrei 12: 1 ne spune că lumea este înconjurată de un nor de martori care sunt împreună cu Hristos în slavă. Ce are de spus această mulțime de martori cerești lumii actuale? Ziua noastră este una de mare prosperitate. Economia noastră a fost binecuvântată, totuși societatea noastră a devenit atât de imorală, violentă și anti-Dumnezeu, încât chiar… Citeste mai mult
 • O inimă puternică
  16 martie Biblia într-un an : Deuteronom 28–29  Marcu 14: 54–72 Carnea și inima mea se pot defecta, dar Dumnezeu este puterea inimii mele și porțiunea mea pentru totdeauna.Psalmul 73:26Scriptura și Insight-ul de azi :Psalmul 73: 21–28 În cartea sa Fearfully and Wonderfully Made, coautor cu Philip Yancey, Dr. Paul Brand a observat: „O inimă de colibri cântărește o… Citeste mai mult
 • O PILDĂ PENTRU ALŢII
  16 martie Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, faceţi; şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.Filipeni 4.9Cât e de frumos pentru un om, să poată, ca Pavel, să fie urmat întocmai cu folos de alţii. Să neajute Domnul, prin harul Lui, să-1 luăm ca pildă în fiecare zi.Daca, cu ajutorul… Citeste mai mult
 • Misiunea Profides – “Mergeam pe stradă și vorbeam singură de durere…”
  Azi am fost în Chirnogi, Jud. Călărași, unde am vizitat mai multe familii nevoiașe. Am întâlnit multe situații critice, dar una ne-a lăsat cu ochii in lacrimi. Am vizitat o mamă foarte tânără cu patru copii, care a fost abandonată de soț, tocmai se întorsese acasă când noi am ajuns la poarta ei. Ne-a spus… Citeste mai mult
 • Conflict în biserică
  Niciodată în Biblie nu vezi că Petru, Iacov și Ioan au probleme cu bătăile sau cu poruncile autorităților de a nu predica Evanghelia. Asta nu va încetini biserica. Este „ Nu este presiuni externe sau persecuții externe , care vor pune în afara lui Dumnezeu “ lucrarea lui în mijlocul poporului său. Va fi haos și conflict care vin din interiorul bisericii. „Acum, în aceste zile,… Citeste mai mult
 • Scrisori îngrijitoare
  15 martie Biblia într-un an : Deuteronomul 26–27 Marcu 14: 27–53 Ești un popor ales, o preoție regală, o națiune sfântă, posesia specială a lui Dumnezeu.1 Petru 2: 9 Cu câteva decenii în urmă, Dr. Jerry Motto a descoperit puterea unei „scrisori îngrijitoare”. Cercetările sale au constatat că simpla trimitere a unei scrisori în care se exprima… Citeste mai mult
 • DUMNEZEU ESTE UN TEMPLU
  15 martie Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Dacă-i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-amrisipit în felurite ţări, totuşi le-am fost un Templu pentru câtăva vreme, în ţara în careau venit.Ezechiel 11.16Dumnezeu pune uneori pe poporul Său, ca într-un exil; dar El va fi acolo cu ei şi va fi Elînsuşi pentru ai Săi, tot ceea ce… Citeste mai mult
 • MÂNGÂIEREA MAMEI
  Vă voi mângâia, cum mângâie o mamă pe copilul ei.Isaia 66.13Mângâierea unei mame! Este însăşi dragostea duioasă. Cum înţelege ea necazul copilului ei!Cum îl stânge ea la piept şi-i ia toate suferinţele în inima ei! Ei poate sa-i spună totul,încredinţat că ea îl înţelege, ca nimeni altul. Dintre toate mângâierile, cea mai dulce este amamei… Citeste mai mult
 • Competiţia noastră este cu Satan
  Toţi creştinii au un vrăjmaş comun: diavolul acela bătrân, Satan. Când stăm împreună, când ne rugăm împreună, când ne închinăm împreună, îl repudiem pe el şi înşelătoriile lui. El este inamicul nostru comun, şi foloseşte o varietate de manipulări pentru a ne împiedica în vieţile noastre spirituale. Duhul ne spune să aruncăm tot ce ne-ar… Citeste mai mult
 • Pocăința: singurul răspuns potrivit!
  Pot să afirm cu dogmatism că singurul răspuns potrivit pe care îl putem da în această perioadă, răspuns pe care Îl așteaptă și Dumnezeu de la noi, este pocăința. Și, din nefericire, deocamdată nu se aude vuietul de ploaie. Ce-i drept, nici glasul lui Ilie, Ioel și Ioan Botezătorul nu se face auzit… Da, slavă… Citeste mai mult
 • Ia seama sa nu cazi…
  Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni 10:12 Este un lucru ciudat să te mândreşti cu harul care ţi-a fost acordat. Un om spune „sunt foarte credincios; nu voi cadea. Cei puţin credincioşi pot să cadă, dar eu nu voi cădea. Am o dragoste fierbinte”, spune altul…. Citeste mai mult
 • Furtuni de frică
  14 martie Biblia într-un an : Deuteronom 23-25  Marcu 14: 1–26 [Isus] le-a spus ucenicilor săi: „De ce vă este atât de frică? Încă nu aveți credință? ”Marcu 4:40Scriptura și Insight-ul de azi :Marcu 4: 35–41 Într-o reclamă TV pe care am văzut-o recent, o femeie întreabă pe cineva dintr-un grup care se uită la televizor: „Ce cauți,… Citeste mai mult
 • Forțează-ți limitele
  sâmbătă, 13 martie „Te vei întinde la dreapta şi la stânga.” (Isaia 54:3) S-ar putea ca azi să îți spună Dumnezeu și ție ceea ce a spus poporului Israel: „Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitoarele locuinţei tale! Nu te opri! Lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii! Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga”… Citeste mai mult
 • ÎNTĂRIT ÎN FOC
  Carter Conlon 13 martie 2021 „De aceea, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua rea ​​și, după ce ați făcut toate, să rămâneți ferm” (Efeseni 6:13, ESV) Apostolul Pavel a fost cel care a scris aceste cuvinte pentru a-i îndemna pe credincioșii din Efes. O altă traducere o spune astfel: „Apoi,… Citeste mai mult
 • Cartea lui Dumnezeu
  Dumnezeu i-a binecuvântat. . . . Dumnezeu a văzut tot ce făcuse și a fost foarte bine.Geneza 1:28 , 31Scriptura și Insight-ul de azi :Geneza 1: 26–31 Dorind să mă bucur de ziua frumoasă, am ieșit la plimbare și am întâlnit în curând un nou vecin. M-a oprit și s-a prezentat: „Numele meu este Geneza și am șase ani și jumătate”.  „Geneza este… Citeste mai mult
 • Planuri bine întocmite
  – Cum ai putut? a țipat Helen. – Cum ai putut să faci așa ceva? Tom se holba neputincios la soția sa. Comisese adulter, își mărturisise faptele păcătoase și îi ceruse soției să îl ierte. – Nu mi-am propus niciodată să am o aventură amoroasă, spuse Tom cu ochii în lacrimi. Tom nu mințea. Știa… Citeste mai mult
 • „EI AU STRIGAT CĂTRE DOMNUL”
  David Wilkerson (1931-2011) Biblia ne promite că este posibil să înțelegem îndurarea Domnului. Care este secretul? Regele David a spus, „Oricine este înțelept și va lua seama la aceste lucruri, aceia vor înțelege bunătatea iubitoare a Domnului” (Psalmul 107: 43 – versiunea KJV). David a primit o descoperire uimitoare a inimii iertătoare pline de har a lui… Citeste mai mult
 • Luis Palau-un alt patriarh a plecat acasă la Domnul…
  L-am auzit predicând prima dată pe stadionul CFR din Timișoara în anul 1990, iar ultima dată la conferința Movement Day Global Cities 2016, în New York. Marți 9 Martie, am amintit despre el la serviciul de înmormântare al pastorului Mircea Coroamă, un om care s-a convertit în urma evanghelizării cu Luis Palau la Timișoara. Joi… Citeste mai mult
 • Când vine Duhul Sfânt
  Profetul Isaia descrie ce se întâmplă când Duhul Sfânt cade asupra unui popor. Isaia profețește: „Până când Duhul va fi revărsat asupra noastră de sus și pustia va deveni un câmp roditor și câmpul roditor va fi socotit ca o pădure” (Isaia 32:15). Isaia adaugă: „Atunci dreptatea va locui în pustie și dreptatea va rămâne în… Citeste mai mult
 • Fiecare respiratie
  12 Martie Biblia într-un an : Deuteronomul 17-19  Marcu 13: 1–20 Voi pune suflet în tine.Ezechiel 37: 6 Scriptura și Insight-ul de azi :Ezechiel 37: 1–3, 7–10, 14 Când Tee Unn a căzut cu o boală autoimună rară care i-a slăbit toți mușchii și aproape că l-a ucis, și-a dat seama că a putea să respire era… Citeste mai mult
 • Cum să-ți sfințești casa…
  Dacă vei scoate din casa ta drăcuiala, blestemele, înjurăturile, vorbele vulgare, urletele, jignirile, defăimarea, bârfa și vorbăria goală vei sfinți locul în care stai și până și pruncii tăi vor avea o vorbire plină de har, dreasă cu sare și inspirată de Duhul Sfânt. Vei trăi într-un colț de rai în care sufletele nu vor… Citeste mai mult
 • CE ÎI ÎNFRUNTĂ PE ÎNGERI?
  „De aceea nu vă faceți griji, spunând:„ Ce să mâncăm? ” sau „Ce vom bea?” sau „Ce vom purta?” Căci după toate aceste lucruri se caută neamurile ”(Matei 6: 31-32). Isus ne spune că îngrijorarea – despre viitorul familiei noastre, despre slujbe, despre modul în care trebuie să supraviețuim – este un mod de viață al păgânilor. Isus vorbește… Citeste mai mult
 • Din sărăcia noastră
  11 martie Biblia într-un an : Deuteronomul 14-16  Marcu 12: 28-44 Toți au dat din averea lor; dar ea, în afara sărăciei sale, a pus totul – tot ce trebuia să trăiască.Marcu 12:44Scriptura și Insight-ul de azi :Marcu 12: 38–44 Warren Buffett și Bill și Melinda Gates au făcut istorie când au lansat Giving Pledge, promițând că vor… Citeste mai mult
 • Balsamul vindecător al împrospătării
  „Domnul dăruiește milă gospodăriei lui Onesiphorus, pentru că de multe ori El m-a reîmprospătat și nu s-a rușinat de lanțul meu; dar când a ajuns la Roma, m-a căutat foarte zelos și m-a găsit … și știi foarte bine câte modalități mi-a slujit la Efes ”(2 Timotei 1: 16-18). Onesifor a fost unul dintre fiii spirituali… Citeste mai mult

Comentariile sunt închise.

 • Gânduri Admin

  Isus a zis ucenicilor Săi: „Estecu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! Luca 17.1

  Atentie mare,dragii mei,sa nu fim pricina de poticnire pentru nimeni,sa fim o marturie buna pentru cei din jurul nostru.

  Să* nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți** prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi† bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.Romani 12.2

  • In vorbire,pentru ca ” si vorba ta da de gol,vorba ta poate ucide…”il vom ucide cu vorba”,Ieremia 18.18
  • in purtare,
  • – in imbracaminte…
  • – in tot ceea ce facem sa fim diferiti de lume,ca sa vada ca suntem copii lui Dumnezeu.

  ”Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.”

  Iacov 4.4

  ”Imprieteneste-te cu Dumnezeu.si vei avea pace” Iov 22.21

  Cu cine vrei sa fi prieten?

  ”Nu iubiți lumea,nici lucrurile din ea”

  1 Ioan 2.15-17

  Ce zic oamenii despre tine? Ce marturie ai?Domnul Hristos intreaba ucenicii: Ce zic oamenii despre Mine?Marturia dv este importanta,daca toti am fi lumini cum vrea Domnul nostru,lumea s-ar schimba.

  Nu Îl poți mărturisi pe Hristos,dacă nu ai o mărturie bună,pentru că ei vor zice: Tu vorbești… care faci cutare și cutare lucru rău?Oamenii observă și ei știu cum ar trebui să trăim noi.

  2 Petru 3.11,12
  Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă,

  așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?

  Ar trebui să fim cei mai buni oameni de pe planetă:buni,miloși,îngăduitori,iertători,jertfindu-ne pentru binele celuilant.

  • Fiti binecuvantati.
 • Asculta Radio Levi

 • RSS Ciprian Bârsan

 • RSS Toni Berbece

  • România “ilegală”…
   Cineva era pe o străduță când a auzit instrucțiile unui instructor de fitness de la parterul unui bloc, practic omul, ca să nu moară de foame și să intre în colaps financiar, și-a mutat antrenamentele acasă. Oamenii se antrenau în sufrageria instructorului. Am auzit pe cineva povestind despre altă persoană care zicea că la sala […]
 • RSS Crestin Total

 • RSS Fundația S.E.E.R. România

  • DUMNEZEU TE PREGĂTEȘTE 12 aprilie 2021
   „Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui” (Evrei 12:8)      Cuvântul ebraic pentru „încercare” provine de la un cuvânt care înseamnă „a privi atent la ceva, a se uita.” Așa că, alungă ideea că Dumnezeu nu vede zbaterea ta! Dimpotrivă, El este implicat sută la sută. El vede […]
 • RSS Vocea Creștinilor LIVE

  • FLORIN IANOVICI – CINE SUNTEM?
   Poate fi un moment de răscruce în viața ta.Se pot strânge atât de multe în suflet încât să nu mai știi cine ești. Pericolul stă în faptul că dacă nu mai știi cine ești, nu prea mai știi nici ce să faci, nici încotro să o apuci. Mulți veți spune: eu nu am o asemenea […]
 • RSS Gânduri pentru viața de aici…

  • Ce-ți cumperi de Halloween?
   🎃 Un american și-a decorat casa și curtea de Halloween în așa hal încât vecinii au chemat poliția. Mai multe …Continue reading →
 • RSS ARMONIA MAGAZINE – USA

  • CUM RĂMÂNEM TARI, CÂND NIMIC NU MERGE BINE?
   Vi s-a întâmplat când credeați că sunteți bine din punct de vedere spiritual, să nu treacă mult până să alunecați pe panta deznădejdii și a descurajării? Vi s-a întâmplat să ascultați o predică sau muzică de închinare, când erați la volan și să simțiți prezența Domnului, iar când cineva v-a deranjat în trafic să vă […]
 • RSS Știri creștine

  • Ziua 1: Mecca, Arabia Saudită – #pray30days
   Populaţie musulmană: 2.040.000 DESCARCA AICI Ghidul de rugăciune în format PDF. Nu am putea să ne unim în rugăciune pentru musulmanii din oraşele lumii fără să-i luăm în considerare pe cei care locuiesc în cel mai venerat oraş din Islam, Mecca. Mohamed, care este fondatorul religiei islamice, s-a născut acolo și toţi musulmanii când se […]
 • RSS CARTE PENTRU SUFLET

 • RSS Info crestin

  • Marca FIAREI. Ce previziune biblică ar consemna pașaportul de vaccinare 12 aprilie 2021
   Răspândirea COVID-19 și desfășurarea în masă a vaccinărilor pe tot globul au stârnit îngrijorări și conspirații. Experții în interpretareqa scripturilor spun că profeția Bibliei vorbește despre un moment înainte de a doua venire a lui Isus Hristos, când oamenii vor fi marcați cu „numărul fiarei”. Conform Bibliei creștine, a doua venire a lui Iisus Hristos va fi […]
   Info Crestin News
 • Arhive