• Librarie crestina

Dumnezeu sau mamona

9 mai

„…nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.” Matei 6:24.
Ar trebui să privim foarte atent la înțelesul acestor cuvinte, amintindu-ne că le-a rostit însuși
Domnul nostru binecuvântat. Mamona înseamnă bogății. A sluji înseamnă a fi robul cuiva.
Apostolului Pavel îi plăcea să se autonumească slujitorul sau robul lui Cristos. Isus spune aici că noi
nu putem fi și robii lui Dumnezeu, și robii lui Mamona. Nu ne putem afla în proprietatea a doi
stăpâni în același timp. Dacă suntem robii lui Mamona, aceasta spune totul – nu suntem ai lui
Dumnezeu. Dacă-I aparținem lui Dumnezeu, Mamona nu ne este stăpân. De asemenea, gândiți-vă
ce lucru degradant este pentru cel ce poartă chipul lui Dumnezeu să fie robul banilor. În înțelesul cel
mai blând al cuvântului „a sluji”, niciun om n-ar trebui să fie un slujitor al banilor. Bogățiile sunt
destinate să fie slujitorul omului, și nu invers. Gândiți-vă numai cât de degradant ar fi pentru orice
om să devină slujitorul sau robul propriului său rob. Oricărui om ar trebui să-i fie rușine să-și
numească bogățiile stăpân.
Banii sunt meniți a fi slujitorul omului și, atâta timp cât el este stăpânul lor perfect, ei pot fi
o binecuvântare pentru el și un instrument prin care poate să facă mult bine. Dar când
îngenunchează în fața lor, când se târăște prin țărână de dragul lor și își vinde demnitatea ca să-i
obțină, ei nu reprezintă altceva decât un blestem pentru el. Este deci ușor de observat de ce cineva
care-I slujește lui Dumnezeu nu poate sluji, în același timp, și lui Mamona. Dumnezeu trebuie să
dețină întreaga inimă a omului și să stăpânească peste întreaga viață a acestuia. El nu-Și va împărți
tronul cu dumnezeul aurului. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu pot avea bani și pot chiar să fie
foarte bogați; însă ei trebuie să-și folosească banii ca un mijloc pentru cinstirea lui Dumnezeu și
pentru binecuvântarea lumii în numele lui Cristos. Ei trebuie să stăpânească peste bani, și nu banii
să stăpânească peste ei. Ei trebuie să-i poarte în mâini, nu în inimile lor. Acesta este un lucru foarte
important de învățat. Mulți oameni creștini sunt în pericolul de a abandona lucrarea minunată,
binecuvântată a lui Cristos, pentru slujirea servilă, de rob, a lui Mamona.

In credinta

Acesta este epitaful tuturor sfinţilor care au murit înainte de venirea Domnului. Nu contează că au murit de bătrâneţe sau au fost ucişi. Acesta este singurul punct în care se aseamănă: „în credinţă au murit toţi aceştia”. În credinţă au şi trăit. Credinţa a fost alinarea, călăuza, motivaţia şi sprijinul lor cât timp au trăit, şi au murit în acelaşi har, sfârşindu-şi cântecul vieţii în aceeaşi notă cu care au început. Nu au murit întemeindu-şi speranţa pe propriile realizări. Nu s-au dezis niciodată de voinţa lui Dumnezeu, ci au păşit pe drumul credinţei până la sfârşit. Credinţa este la fel de preţioasă în moarte ca şi în viaţă. Moartea în credinţă se referă la trecutul lor. Ei au crezut făgăduinţele lui Dumnezeu şi au fost siguri că păcatele le-au fost iertate prin harul lui Dumnezeu. Moartea în credinţă are de-a face şi cu prezentul. Aceşti sfinţi au fost siguri că vor fi acceptaţi de Dumnezeu. S-au bucurat de razele iubirii Sale şi s-au odihnit în credincioşia Lui. Moartea în credinţă este legată şi de viitor. Ei au „adormit în Cristos” (1 Corinteni 15:18), afirmând că Mesia va veni cu siguranţă, şi că atunci când pământul se va sfârşi, ei se vor ridica din morminte să-L întâmpine. Moartea şi chinurile ei au fost durerile unei naşteri într-o lume mai bună. Întăreşte-te, suflete, şi citeşte acest epitaf. Călătoria vieţii tale este făcută prin har şi credinţă, şi sfârşitul ei este mai bun decât începutul; la fel a fost drumul tuturor sfinţilor. Credinţa a fost orbita pe care au gravitat aceste stele în tot timpul vieţii lor; bucură-te că aceasta este şi cărarea ta. Priveşte-L din nou în seara aceasta pe Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei tale, şi mulţumeşte-i pentru că ţi-a dat aceeaşi credinţă pe care au avut-o sfinţii.

MEDITATII CH. SPURGEON

  • Asculta Radio Levi