• Librarie crestina

Biruință asupra unui uriaș mai mic


Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a coborât cu
slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit.
(2 Samuel 21:15)
David a câștigat în timpul vieții sale multe bătălii, deoarece Domnul a
fost cu el. În pasajul biblic de astăzi citim despre alți uriași filisteni, în afară
de Goliat, pe care David și oamenii săi i-au înfruntat. La un moment dat, în
timpul unei bătălii, David „era obosit” și unul dintre fiii lui Rafa „a vrut să
lovească pe David”, dar Abișai, nepotul lui David, l-a răpus în cele din urmă
pe uriaș. David fusese aproape omorât de un uriaș mai mic decât Goliat! Ce
se întâmplase de fapt? Se abătuse David de la credința deplină în Dumnezeu?
Oare șovăise din cauza deselor tensiuni și încercări din viață?
Uneori, în viața noastră se întâmplă la fel. Înfruntăm cu vitejie încercări
și bătălii mari, câștigăm victorii în fața lui Satana, „uriașul” nostru dușman,
având credință deplină în Domnul, dar mai târziu ne prăbușim înfrânți în fața
unor ispite mai mici. Domnul Isus spunea că unii oameni, după ce primesc
Cuvântul, trec prin „necazuri sau prigoniri” (Matei 13:21). Ce se întâmplă
când trecem prin boală, moarte, declin financiar, relații deteriorate sau chiar
împotrivire spirituală? Vor putea aceste greutăți să ne amărască sufletele și să
ne piardă credința în Dumnezeu?
Domnul Isus a mai avertizat și cu privire la efectul înăbușitor pe care îl
au asupra noastră „îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor”
(Matei 13:22). Simțim nevoia de a deține cele mai noi produse din domeniul
tehnologiei pentru binele afacerii noastre? Haideți să luăm bine seama!
Cu câteva generații înainte, mulți creștini conservatori au biruit cu succes
„uriași” bine conturați din viața lor, cum ar fi televizorul. Oare este posibil ca
unii „uriași” mai subtili ai zilelor noastre, precum internetul, să-i determine
pe creștinii conservatori să renunțe treptat la respectarea principiilor Noului
Testament? Haideți să ne adunăm puterile și să prindem curaj din nou pentru
a sta împotriva tuturor „uriașilor” pe care-i avem de înfruntat astăzi.

A avea credință înseamnă a fi biruitor.

Gândurile și închinarea noastră

Miercuri, 21 aprilie
Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
Ca și Numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginile
pământului; dreapta Ta este plină de îndurare. (Psalmul 48:9, 10)
Lucrurile la care ne gândim au foarte mult de-a face cu felul în care ne
închinăm. Dacă ne gândim la cât de nedreaptă este viața, că este mai grea decât
ni s-ar fi cuvenit, ne vom umple de amărăciune. Sau, dimpotrivă, dacă vom
crede că viața ne merge bine datorită caracterului nostru și iscusinței noastre
de a administra resursele, prin cuvintele și faptele noastre vom da dovadă de
mândrie. Dar, recunoscând că Dumnezeu ne face multe favoruri în pofida
nevredniciei noastre, Îi vom aduce o închinare plăcută. Vom recunoaște că,
deși vin vremuri grele, Dumnezeu ne va ajuta să trecem prin ele.
La ce se referă psalmistul când spune „la bunătatea Ta ne gândim” în
versetul-cheie de astăzi? Nu se referă oare la mila pe care Dumnezeu Și-o
arată față de noi? La iertarea Sa deplină pe care o primim atunci când ne căim
de păcatele noastre? La ajutorul și mângâierea Sa prin care ne dă pace, liniște
și bucurie? Filipeni 4:8 ne învață la ce să ne gândim: să cugetăm la ceea ce este
adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit,
orice faptă bună și orice laudă. Versetul următor sugerează că Dumnezeu ne
va da pace și odihnă dacă vom întreține asemenea gânduri. Însă dușmanul
nostru vrea să ne gândim la lucruri rele, la nedreptățile și la greutățile care ne
vor alunga pacea.
Dar unde ne vine în gând bunătatea lui Dumnezeu? „În mijlocul
Templului Tău” (versetul-cheie de astăzi). Probabil că psalmistul se referă
la cortul întâlnirii (încă nu fusese construit Templul) – însă în ziua de astăzi
trupul nostru este templul Duhului Sfânt (vezi 1 Corinteni 6:19). Atunci când
gândul la bunătatea lui Dumnezeu face ca „templul” nostru să fie plin de
laude și închinare, Dumnezeu este proslăvit și noi suntem binecuvântați.

Am doar un gând, e crezul meu profund și mare;
Să-I aduc lui Dumnezeu închinare.
(Frederick L. Hosmer)
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 18:1-17; 2 Samuel 1-3

  • Asculta Radio Levi